������������������������ ������������������������������������������ - �������� �������������������� 16*16

������������������������ ������������������������������������������ -سینک آزمایشگاهی 16*16
سینک آزمایشگاهی 16*16 - سینک آزمایشگاهی 16*16
سینک پلیمری ، ضد اسید در ابعاد 16*16
در رنگ های آجری ، سفید و مشکی
فعال سازی گارانتی